TẠO URL NGẮN

Bước 1: Nhập URL của VietGiaiTri.Com

Bước 2: Chọn mã nhân viên

Kết quả: